Press

JUNI-SIFFROR: NYA STRATEGIN GER BÄTTRE ANVÄNDARE

Under juni ökade andelen direkt trafik till Adventure Box plattform med 120%, vilket innebär att företaget lyckats nå en större andel trogna besökare som kan driva företagets intjäning och viralitet. Med den mer fokuserade marknadsföringen minskades samtidigt medvetet det totala antalet nya besökare till nära hälften. Totalt hade företagets spelplattform under juni 1 144 703 unika besökare.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. Då bolaget nu skiftat från en första tillväxtfas till fokus riktad mot intäktsgenerering och viral, organisk tillväxt har bolaget sedan mitten av juni ändrat sin kundanskaffningsstrategi från att nå prisvärda användare att mäta användarbeteende på till att nå användare som i högre utsträckning kommer generera intäkter och driva viral, organisk tillväxt.

Företaget har tidigare visat att det kan växa snabbt och till mycket låg kostnad genom att utnyttja fördelarna med att användare kan spela och skapa spel på plattformen utan att ladda ned eller installera något på sin dator. Juni månads kundanskaffningskostnad var ca 0,12 kr/besökare vilket är betydligt lägre än branschens genomsnitt på några tiotal kronor per installerat spel.

- Den data vi har samlat låter oss nu fokusera på de mest värdefulla användarna. De som kan generera intäkter och organisk tillväxt, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Under juni månad har Adventure Box även introducerat videoreklam för användarna. Under de kommande månaderna ska företaget gradvis öka andelen användare som får se videoreklam.

- Vi mäter kontinuerligt hur videoreklamen påverkar beteendet för olika användartyper. Det blir mycket intressant att se vilka användargrupper som kan generera störst reklamintäkter utan att deras användarbeteende påverkas negativt.

Nyckeltal för Adventure Box juni 2020

Juni månads nyckeltal nedan (maj inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 1 144 703 (2 112 754)

· Andel besökare från spelwebbsidor 8,4% (7,5%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 37% (39%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,12 kr (0,11 kr)

· Antal återvändande användare 256 273 (537 356)

· Antal visningar av reklam 647 153 (1 486 555)

· Intäkt per tusen visningar av reklam 21 kr (20 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.