Plattform för delning av användarskapade spel

Detta affärsområde ansvarar för utveckling, drift samt marknadsföring av Adventure Box-plattformen.

Att Skapa spel

Användare kan enkelt skapa sina egna spel eftersom alla gränssnitt är grafiska. Ingen programmerings- eller scripting-kunskap krävs. Den enda text en användare behöver skriva är dialogtexten till de olika spelkaraktärerna.

En användare som vill göra ett spel, skapar först en värld. Olika mallar underlättar skapandet av den typ av värld man önskar.

Den enklaste världen är en tom värld. Här har användaren total frihet att själv skapa sin värld.  

Motsatsen är olika världs-mallar som till exempel innehåller färdiggjorda byar eller slott. Allt för att göra det lätt för användaren att komma igång.

Terraform-optionen låter användaren definiera olika kriterier till exempel temperatur, antal berg eller hur mycket vatten som skall finnas i världen. Baserat på dessa val auto-genereras sedan världen.

Världar kan också skapas från Google maps. Användaren väljer ett område i Google maps, detta område görs sedan om av Adventure Box till en 3D värld.

En annan möjlighet är att importera Minecraft-världar till Adventure Box. Minecraft är ett populärt datorspel, som låter användarna skapa världar med voxlar. Eftersom Minecraft kräver nedladdning, är delning av de skapade världarna svårt. Tack vare Adventure Box kan Minecraft-användare på ett enkelt sätt importera världarna. Vår spel-logik används sedan så att användaren kan skapa spel av sina tidigare statiska Minecraft-världar, och erbjuda andra att spela i världen.

 

Olika speltyper stöds också. I nuläget kan användaren välja mellan ”Open World” och ”Battlefield”. Den förstnämnda är av rollspelskaraktär där spelaren får lösa gåtor, klara av utmaningar och liknande. Den sistnämnda är ett slagfält där spelaren slåss mot monster eller andra spelare. Vi kommer succesivt att introducera flera olika speltyper.

När en värld har genererats kan skaparen editera den på olika sätt. Antingen via att göra ändringar block för block som i bilden nedan, eller ta bitar av flera block i taget. Eftersom Adventure Box är så pass optimerad, kan dessa stora bitar av flera block editeras samtidigt. Detta är unikt för Adventure Box.  

Det går snabbare att skapa världar med färdiggjorda objekt som träd, byggnader, vägar och fordon.

Det finns flera mindre föremål att välja bland, t ex möbler, portaler, skyltar och knappar.

När skaparen har byggt klart den statiska världen, är det dags att fylla den med dynamiska spel-element t ex karaktärer med olika dialog och uppförande, utmaningar, samt ”triggers”. ”Triggers”, sätter igång olika händelseförlopp beroende på vad spelaren gör i spelet.

Karaktärer skapas genom att välja typ, kön, hudfärg, kläder och utrustning.

När en karaktär satts in i världen kan den programmeras på olika sätt. Dialogföljder kan skapas, karaktären kan vara fientlig/vänlig o s v. Olika ”triggers” och utmaningar kan dessutom länkas till karaktären, som också kan ges olika målsättningar.

Att dela spel

När en användare är klar med sitt spel kan det publiceras på speldelningssidan. Där representeras varje spel med en liten bild. Våra mest populära spel har spelats hundratusentals gånger. 

Det är lätt att göra reklam för sitt spel genom att dela länken till spelet i sociala media, spel-forum, eller olika spel-sajter. Spelen kan sedan betygsättas och kommenteras av andra spelare.

Om ni vill prova att göra att spel besök https://www.adventurebox.com/maker 

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna