Ledning

Christopher Kingdon VD, medgrundare och Styrelseledamot

Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1967.
Utbildning: MSc, Kungliga tekniska högskolan och MBA, Handelshögskolan Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Suppleant Cavalio AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Övrig relevant erfarenhet: Erfarenhet av startups sedan 2001, bland annat Mobile Position AB, Signalsoft Inc, Dotify AB, Networks In Motion Inc och Plotagon AB. Christopher har som intraprenör skapat en produktlinje hos Ericsson. Han har även erfarenhet som innovatör inom positionsbaserade tjänster och teknologier, vilket lett till ett flertal patent.
Aktieinnehav: 885 548.
Optionsinnehav i Bolaget: 45 020.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Cléo Hayes-McCoy CTO och medgrundare

CTO sedan 2014.
Född: 1980.
Utbildning: BSc matematik, Trinity University.
Övrig erfarenhet: Byggde sin första 3D-motor åt Stanfords partikel-accelerator.
Aktieinnehav: 838 395 inklusive 700 000 aktier via det helägda bolaget Robert O'Leary Consulting.
Optionsinnehav: 45 020.

Dan Greening COO

COO sedan 2019.
Född: 1959.
Utbildning: PhD Computer Science, UCLA.
Övrig erfarenhet: Skapade och sålde tre företag. Publicerad Scrum/Agile/Lean-lärare och föreläsare. 
Aktieinnehav: 145 000 via det helägda bolaget Senex Rex LLC.
Optionsinnehav: 52 780.

Dmitrii Sapelkin Product Manager

Product Manager sedan 2017.
Född: 1975.
Utbildning: CAD ingenjör, St Petersburg.
Övrig erfarenhet: Designat dataspel sedan 2005 åt Electronic Arts, Oberon Media, Activision och Midway.
Aktieinnehav: -
Optionsinnehav: 22 510.

Rickard Riblom CMO

CMO sedan 2018.
Född: 1972.
Utbildning: Kurser vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Handelshögskolan, Stockholm.
Övrig erfarenhet: Lett online marknadsföring för 4 företag. Tidigare managementkonsult.
Aktieinnehav: 1 500.
Optionsinnehav: 25 000.

Hans Richter CFO

CFO sedan 2019.
Född: 1949.
Utbildning: Fil kand Stockholms Universitet, MBA Uppsala Universitet.
Övrig erfarenhet: Hans Richter har verkat som business controller/CFO på en rad företag; Beijerinvest, Vick Scandinavia, Wrigley Chewinggum, Huddinge Universitetssjukhus, Pharmacia Biosensor AB, Vice President Finance: Ervacogruppen AB, Albihns Patentbyrå AB, CEO AB Nackahem.
Aktieinnehav: 2 400.
Optionsinnehav: -

Michael Bendsen Creative Director

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

NY CFO TILL ADVENTURE BOX
Read more