Ledning

Christopher Kingdon VD, medgrundare och Styrelseledamot

Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1967.
Utbildning: MSc, Kungliga tekniska högskolan och MBA, Handelshögskolan Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Suppleant Cavalio AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Övrig relevant erfarenhet: Christopher har erfarenhet av startups sedan 2001 (bland annat Mobile Position AB, Signalsoft Inc, Dotify AB, Networks In Motion Inc och Plotagon AB). Christopher har som intraprenör skapat en produktlinje hos Ericsson AB. Han har även erfarenhet som innovatör inom fältet för positionsbaserade tjänster och teknologier, vilket lett till ett flertal patent.
Aktieinnehav i Bolaget: 838 395.
Optionsinnehav i Bolaget: 45 020.

Cléo Hayes-McCoy CTO och medgrundare

CTO sedan 2014.
Född: 1980.
Utbildning: BSc matematik, Trinity University.
Andra pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ).
Aktieinnehav i Bolaget: 838 395 (inklusive 700 000 aktier via det helägda bolaget Robert O'Leary Consulting).
Optionsinnehav i Bolaget: 45 020.

Dan Greening COO

COO sedan 2019.
Född: 1959.
Utbildning: PhD Computer Science, UCLA.
Andra pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ).
Aktieinnehav i Bolaget: 145 000 via det helägda bolaget Senex Rex LLC.
Optionsinnehav i Bolaget: 52 780.

Dmitrii Sapelkin Product Manager

Product Manager sedan 2017.
Född: 1975.
Utbildning: PhD Computer Science, UCLA.
Andra pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: inga
Aktieinnehav i Bolaget: 0.
Optionsinnehav i Bolaget: 22 510.

Rickard Riblom CMO

CMO sedan 2018.
Född: 1972.
Utbildning: Kurser vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Handelshögskolan, Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Inga
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ipxtend AB, AdspotConvert AB
Aktieinnehav i Bolaget: 1 500.
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.

Hans Richter CFO

CFO sedan 2019.
Född: 1949.
Utbildning: Fil Kand från Stockholms Universitet, MBA Uppsala Universitet.
Andra pågående uppdrag: ordf.; Magelhusen AB, ledamot: Icehotel AB, Gällöfsta Utbildningscenter, Vi Går i Mål AB. CFO på konsultbasis: Kancera AB, Klaria AB, Nicoccino AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: ordf.: Hela Sveriges Assistans AB, IPQ IP Specialists, ID-Entity AB, viZuera AB, Camitz & Lindberger AB, Anti-Snore Sweden partner AB, ledamot: Vivaldi AB, IHM Business School, Albihns Patentbyrå AB, Professionell Ägarstyrning AB, OTH Affärsstyrning AB.
Övrig relevant erfarenhet: Hans Richter har verkat som business controller/CFO på en rad företag; Beijerinvest, Vick Scandinavia, Wrigley Chewinggum, Huddinge Universitetssjukhus, Pharmacia Biosensor AB, Vice President Finance: Ervacogruppen AB, Albihns Patentbyrå AB, CEO AB Nackahem.
Aktieinnehav i Bolaget: 2 400.
Optionsinnehav i Bolaget: 0.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2018-2019
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL
Read more