Patent

Adventure Box lösning är skyddad genom det i USA godkända patentet “System, method and device for three-dimensional modeling” (patentnummer US9934602B2).

Patentet avser 3D-modellering i klientbaserade serversystem för distribution via exempelvis en webbläsare som huvudsakligt gränssnitt. Patentet avser specifikt 3D-modellering av voxeldata och refererar till dataspelande, men är inte avgränsat till just det tillämpningsområdet. Bolaget har även ansökt om motsvarande patentskydd av lösningen i EU, Kina och Japan. Vad avser EU och Japan är ansökningarna under handläggning, i granskningsfas, medan ansökan avseende Kina väntar på att granskning ska inledas. Bolagets befintliga patent har inte utmanats eller prövats i domstol.

Vårt patent är tillgängligt via: https://patents.google.com/patent/US9934602B2/en?

Patent

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Delårsrapport andra kvartalet 2022
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX BJUDER IN TILL INFORMATIONSMÖTE ANGÅENDE FÖRVÄRVET AV MULTIVERSE
Read more