Patent

Adventure Box lösning är skyddad genom det i USA godkända patentet “System, method and device for three-dimensional modeling” (patentnummer US9934602B2).

Patentet avser 3D-modellering i klientbaserade serversystem för distribution via exempelvis en webbläsare som huvudsakligt gränssnitt. Patentet avser specifikt 3D-modellering av voxeldata och refererar till dataspelande, men är inte avgränsat till just det tillämpningsområdet. Bolaget har även ansökt om motsvarande patentskydd av lösningen i EU, Kina och Japan. Vad avser EU och Japan är ansökningarna under handläggning, i granskningsfas, medan ansökan avseende Kina väntar på att granskning ska inledas. Bolagets befintliga patent har inte utmanats eller prövats i domstol.

Vårt patent är tillgängligt via: https://patents.google.com/patent/US9934602B2/en?

Patent

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna