Finansiell kalender

februari 28 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 21 2023
Årsredovisning 2022
maj 16 2023
Årsstämma
maj 25 2023
Delårsrapport Q1 2023
augusti 25 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 24 2023
Delårsrapport Q3 2023

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2022
Download

Senaste pressmeddelandet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2022-31 DECEMBER 2022
Read more