Finansiell kalender

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2018-2019
april 03 2020
Årsredovisning 2018/19
maj 13 2020
Årsstämma
maj 14 2020
Delårsrapport Q1 2020
augusti 28 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 20 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 26 2021
Bokslutskommuniké 2020

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Delårsrapport juli - september 2019
Download

Senaste pressmeddelandet

Kraftig tillväxt för Adventure Box
Read more