Finansiell kalender

maj 25 2022
Delårsrapport Q1 2022
augusti 26 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 25 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 28 2023
Bokslutskommuniké 2022

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Årsredovisning 2021
Download

Senaste pressmeddelandet

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)
Read more