Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 16 maj 2023

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

extra bolagsstämma den 30 september 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens för Adventure Box Technology AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens för Adventure Box Technology AB (publ) redogörelse för apportegendom enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-04-21 - 2022-09-15

Revisorns yttrande enligt 13 kap 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen 

Årsstämma den 19 maj 2022

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär

Årsstämma den 20 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär 

Årsstämma den 13 maj 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Aktieägares fullständiga förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2020/2023:1 I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2020/2023:2 I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Bolagsordning för Adventure Box Technology AB (publ)

Extra bolagsstämma den 9 juli 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma den 30 november 2018

Protokoll från årsstämma

Årsstämma den 14 december 2017

Protokoll från årsstämma

Årsstämma den 18 november 2016

Protokoll från årsstämma

Årsstämma den 4 december 2015

Protokoll från årsstämma

Extra bolagsstämma den 24 september 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 3 juli 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den den 5 maj 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 8 april 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna