Ersättningspolicy

Årsstämman den 13 maj 2020 beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med 75 000 SEK till ordinarie extern oberoende ledamot samt med 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Arvode avser 12 månader. Delbetalningar sker kvartalsvis.  

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna