Ersättningspolicy

Årsstämman den 13 maj 2020 beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med 75 000 SEK till ordinarie extern oberoende ledamot samt med 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Arvode avser 12 månader. Delbetalningar sker kvartalsvis.  

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022
Download

Senaste pressmeddelandet

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022
Read more