Ersättningspolicy

Årsstämman den 30 november 2018 beslutade att arvode ska utgå till styrelsen från och med den månad under 2019 som Bolaget erhåller likvid från en planerad kapitalanskaffning eller från annan finansiering planerad till våren 2019.

Betalning av arvode kommer påbörjas i september 2019. Arvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie extern oberoende ledamot samt med 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Arvode avser 12 månader och ska justeras i förhållande till när medel från finansiering under 2019 erhålles.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

NYA STRATEGIN LEVERERAR - ANTALET REGISTRERADE ANVÄNDARE ÖKAR MED 67%
Read more