Kompetens

Vi är stolta över att ha utvecklat världens enda kapacitetseffektiva strömmade VOXEL 3D motor.

Kompetensområden som är speciellt viktiga för oss inkluderar: 3D Voxel-teknologi. HTLM5, Mjukvaru-arkitektur, Java & Javascript, UI Design, Speldesign & Monetization, Konst, Animering, Musik, Användar-skapat innehåll, Online marknadsföring, Globalisering & Partnerskap, Finansiering, M&A, Lean- och Agile metoder samt Data-analys.

Vi outsourcar Redovisning, Juridik, IP/Patent, Fakturering samt verktyg för dataanalys.

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna