Valberedning

Styrelsen har för avsikt att inför nästkommande stämma föreslå att en valberedning inrättas. Fram till dess att stämman fattat ett sådant beslut finns ingen valberedning.

 

Öjvind Norberg, Uppsala Universitet och IHM, med erfarenhet från arbete i ca 80 styrelser, grundare av styrelseakademin och föreläsare vid flera framträdande svenska lärosäten är en nestor inom svensk styrelseverksamhet.

 

Jonas Nordström, MSc Linköpings Universitet, har mångårig erfarenhet av marknadsföring från Ericsson och Adventure Box.

Lorang Andreassen, har studerat markandsföring vid Berghs och är en erfaren entreprenör, speciellt inom gaming. Han har varit en av de större ägarna i Cherry och är var tidigare styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ).

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

ERFAREN VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2021
Read more