Valberedning

 

Öjvind Norberg, Uppsala Universitet och IHM, med erfarenhet från arbete i ca 80 styrelser, grundare av styrelseakademin och föreläsare vid flera framträdande svenska lärosäten är en nestor inom svensk styrelseverksamhet.

 

Jonas Nordström, MSc Linköpings Universitet, har mångårig erfarenhet av marknadsföring från Ericsson och Adventure Box.

Lorang Andreassen, har studerat markandsföring vid Berghs och är en erfaren entreprenör, speciellt inom gaming. Han har varit en av de större ägarna i Cherry och är var tidigare styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ).

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE
Read more