Valberedning

Styrelsen har för avsikt att inför nästkommande stämma föreslå att en valberedning inrättas. Fram till dess att stämman fattat ett sådant beslut finns ingen valberedning.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2018-2019
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL
Read more