Aktierna

Adventure Box aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 december 2019. Aktieboken förs av Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0012955276
Kortnamn: ADVBOX

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Aktieinvest FK AB
ca@aktieinvest.se
+46 73 949 6250
www.aktieinvest.se

Likviditetsgarant

Bolaget har ett avtal med Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) enligt vilket Pareto Securities agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på Nasdaq First North Growth Market.

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna