Aktierna

Adventure Box aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 december 2019. Aktieboken förs av Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0012955276
Kortnamn: ADVBOX

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Aktieinvest FK AB
ca@aktieinvest.se
+46 73 949 6250
www.aktieinvest.se

Likviditetsgarant

Bolaget har ett avtal med Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) enligt vilket Pareto Securities agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på Nasdaq First North Growth Market.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2021
Download

Senaste pressmeddelandet

NY CFO TILL ADVENTURE BOX
Read more