Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Adventure Box omfattas därmed inte av formellt av Koden, då Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande valt att inte tillämpa Koden.

Bolagsstyrning

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023
Download

Senaste pressmeddelandet

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023
Read more