Styrelse

Örjan Frid Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020.
Född:
1954.
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom.
Övriga uppdrag: VD för Apotekstjänst Sverige AB och styrelseledamot för Siktet Invest AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Uppdrag som interim VD sedan 30 år tillbaka. Tidigare erfarenheter som bland annat VD för Eniro (2016-2019), Patria Helicopters AB (2013-2015), Camfil Power System AB (2011-2012), Eneas Enrgy AS och Tradedoubler (2008-2010).
Övrig relevant erfarenhet: Örjan tar med sig sin erfarenhet av att leda med strategi och fokus på lönsamhet till bolaget.
Aktieinnehav: 0. 
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Staffan Eklöw Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1957.
Utbildning: Juristexamen och ekonomexamen, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vobling AB, Virtual Brains AB, Bublar Group AB (publ), Modern Care Initiatives AB och Bublar Group Optioner AB. Styrelseledamot i Lennart Nilsson Photography AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Eklöw Business Law AB och Nliven Technology AB.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande i Onside TV-Production AB, Onside Arena Productions, BellPal AB och Exformation Care AB. Styrelseledamot i Solvalla Utvecklings AB, HDR Sweden AB, K41 Holding AB och Aktiebolaget Solvalla Travbana.
Övrig relevant erfarenhet: 30 års erfarenhet som affärsjurist inom advokatbyrå och bolag. Har varit chefsjurist på TV4 och Managing Partner på Advokatfirman Lindahl.
Aktieinnehav i Bolaget: 7 500.
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Claes Kalborg Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1962.
Utbildning: Diverse utbildningar på Stockholms Universitet och IHM Business School, Stockholm.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Barn Storm Media AB och Bodiam AB. Styrelseledamot i Sentinella Aktiebolag, Non Violence Licensing AB, Flexion Mobile PLC London, och Kidoz Inc.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Grow Licensing AB.
Övrig relevant erfarenhet: Chef för Global Licensing i Rovio Entertainment Ltd. (Angry Birds) och King.com Ltd (Candy Crush).
Aktieinnehav: 103 780 st inklusive 51 815 st via det helägda bolaget Barn Storm Media AB.
Optionsinnehav i Bolaget: 0.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Jason Williams Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1975.
Utbildning: MBA från University of Warwick, Strategy and Leadership från INSEAD.
Övriga uppdrag: Vice-VD och styrelseledamot i Kidoz.net, det ledande säkra mobilannonsnätverket som når hundratals miljoner barn, tonåringar och familjer.
Tidigare uppdrag senaste fem åren: VD för Shoal Games Ltd, VD för Bingo.com.
Övrig relevant erfarenhet: Omfattande VD-erfarenhet av digitala strategier och global uppskalning för noterade bolag.
Aktieinnehav: 0.
Optionsinnehav i Bolaget: 20 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Rikard Herlitz Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1976
Utbildning:  Matematik, Stockholms universitet
Övriga pågående uppdrag: Engineering Director, Google
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  CTO Mojang AB (Minecraft), Grundare och CTO Goo Technologies, Grundare och CTO Ardor Labs AB, Senior Developer Excosoft AB, Senior Developer jMonkeyEngine, Software Engineer NCsoft, Lead Developer Jadestone Group AB, Developer Idol FX AB, Developer Hidden Dinosaur AB, Developer Television & Wireless AB, Developer Excosoft AB.
Övrig relevant erfarenhet: Mycket erfaren utvecklingschef och programmerare. Besitter gedigen erfarenhet från dataspelsbranschen via till exempel positionen som CTO för Mojang AB, bolaget som skapade Minecraft, som ligger mycket nära Adventure Box som produkt. Har ett mycket starkt nätverk bland annat inom Microsoft, och numer även inom Google som Director of Engineering för videokonferenstjänsten Google Meet, med ansvar för ca 200 programmerare.
Aktieinnehav i bolaget: 0
Optionsinnehav i bolaget: 20 000
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna