Styrelse

Peter Lönnqvist Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014.
Född:
1953.
Utbildning: BBA, Handelshögskolan, Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Cambista AB, Vision & Lönsamhet i Stockholm Aktiebolag och Fastighets AktieBolaget Drevet. Styrelseordförande i Deer Meadow Consulting AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Aktiebolaget Biggans Produkter.
Övrig relevant erfarenhet: Peter har lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som styrelseordförande inom två spelbolag och ett Venture Capital bolag, Företagsbyggarna Business Builders AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 377 500 (inklusive 100 000 aktier via det delägda bolaget Cambista AB och 2 500 via det helägda bolaget Vision och Lönsamhet AB.
Optionsinnehav i Bolaget: 72 800.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Lorang Andreassen Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1956.
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, Berghs School of Communication, Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Intergalaxy Group Sweden AB, Investment & Consulting Ietcon AB och Design of Europe Invest AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Design of Europe Invest AB.
Övrig relevant erfarenhet: Lorang har tidigare erfarenhet som entreprenör inom retail samt mer än 20 år inom spelbranschen.
Aktieinnehav i Bolaget: 477 620.
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Staffan Eklöw Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1957.
Utbildning: Juristexamen och ekonomexamen, Stockholms Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Vobling AB, Virtual Brains AB, Bublar Group AB (publ), Modern Care Initiatives AB och Bublar Group Optioner AB. Styrelseledamot i Lennart Nilsson Photography AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Eklöw Business Law AB och Nliven Technology AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Onside TV-Production AB, Onside Arena Productions, BellPal AB och Exformation Care AB. Styrelseledamot i Solvalla Utvecklings AB, HDR Sweden AB, K41 Holding AB och Aktiebolaget Solvalla Travbana.
Övrig relevant erfarenhet: Staffan har 30 års legal erfarenhet som affärsjurist inom advokatbyrå och inom bolag. Staffan har erfarenhet som chefsjurist på TV4 och som Managing Partner på Advokatfirman Lindahl.
Aktieinnehav i Bolaget: 7 500.
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Christine Rankin Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1964.
Utbildning: BSc. BA, Stockholms Universitet.
Andra pågående uppdrag: Head of Corporate Control, Veoneer AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Come On Stockholm AB, Cherry Spelglädje AB och Spotify Sweden AB.
Övrig relevant erfarenhet: Christine har tidigare erfarenhet som CFO i Cherry AB (publ) och som interim Ekonomichef i Serneke AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 2 500.
Optionsinnehav i Bolaget: 25 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Christopher Kingdon Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1967.
Utbildning: MSc, Kungliga tekniska högskolan och MBA, Handelshögskolan Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Suppleant Cavalio AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Övrig relevant erfarenhet: Christopher har erfarenhet av startups sedan 2001 (bland annat Mobile Position AB, Signalsoft Inc, Dotify AB, Networks In Motion Inc och Plotagon AB). Christopher har som intraprenör skapat en produktlinje hos Ericsson AB. Han har även erfarenhet som innovatör inom fältet för positionsbaserade tjänster och teknologier, vilket lett till ett flertal patent.
Aktieinnehav i Bolaget: 838 395.
Optionsinnehav i Bolaget: 45 020.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Claes Kalborg Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1962.
Utbildning: Diverse utbildningar på Stockholms Universitet och IHM Business School, Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Barn Storm Media AB och Bodiam AB. Styrelseledamot i Sentinella Aktiebolag, Non Violence Licensing AB, Flexion Mobile PLC London, och Kidoz Inc.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseledamot i Grow Licensing AB.
Övrig relevant erfarenhet: Claes har tidigare erfarenhet som direktör för Global Licensing i Rovio Entertainment Ltd. och King.com Ltd.
Aktieinnehav i Bolaget: 103 780 (inklusive 51 815 aktier via det helägda bolaget Barn Storm Media AB.
Optionsinnehav i Bolaget: 0.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2018-2019
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL
Read more