Aktieägare

Adventure Box har gett ut 15 069 686 aktier i ett aktieslag.

Aktieägare Aktier Andel aktier och kapital
Christopher Kingdon 885 548 5,88%
Cléo Hayes McCoy  838 395 5,56%
Theodor Jeansson 799 203 5,30%
Lorang Andreassen 489 620 3,25%
Cloverhill Holdings Ltd 407 692 2,71%
Peter Lönnqvist, med bolag 378 500 2,51%
Peter Hamberg och Hamberg invest 330 000 2,19%
Hans Ternbrant 294 487 1,95%
Joakim Odqvist 206 458 1,37%
ASKE Invest 192 183 1,28%
Göran Ofsen 180 000 1,19%
Jonas Nordström 172 520 1,14%
Palmstierna Invest 165 000 1,09%
Övriga 9 730 080 64,57%
Totalt 15 069 686 100,00%

Aktieägare per 12 november 2020.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE
Read more