Aktieägare

Adventure Box har gett ut 9 142 400 aktier i ett aktieslag.

Aktieägare Aktier Andel aktier och kapital
Christopher Kingdon 838 395 9,2%
Cléo Hayes McCoy inklusive helägt bolag (Robert O'Leary Consulting) 838 395 9,2%
Professionell Ägarstyrning i Sverige AB 557 650 6,1%
Lorang Andreassen 477 620 5,2%
Övriga (252) 6 439 340 70,3%
Total 9 142 400 100,00%

Aktieägare per 20 november 2019.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2018-2019
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL
Read more