Aktieägare

Adventure Box har gett ut 30 139 372 aktier i ett aktieslag.

Aktieägare Aktier Andel

ASSIMULO II APS

4 021 101

13,3%

SYDBANK A/S

4 021 101

13,3%

BNY MELLON SA/NV

4 021 101

13,3%

NORDISK GAMES A/S

3 016 383

10,0%

AVANZA PENSION

1 003 119

3,3%

JEANSSON, THEODOR

799 203

2,7%

PERSSON, OLA ALEX JOHNNY

550 000

1,8%

SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH

450 000

1,5%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

425 496

1,4%

OFSÉN, GÖRAN

340 000

1,1%

SWEDBANK FÖRSÄKRING

317 936

1,1%

TERNBRANT, HANS

310 332

1,0%

NORDLANDER, NIKLAS

268 000

0,9%

LÖNNQVIST, PETER

246 000

0,8%

PENSION, FUTUR

240 000

0,8%

SONESSON, KARL PER-OLA

215 733

0,7%

ODQVIST, JOACHIM

206 458

0,7%

ERIKSSON, ALEXANDER

190 876

0,6%

HAMBERG FÖRVALTNING AB

190 000

0,6%

ÖVRIGA

9 306 533

30,9%

Totalt

30 139 372

100,0%

 

Aktieägare per 30 sep 2023.

 

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna