Press

ADVENTURE BOX: ANVÄNDARNA KOMMER TILLBAKA

Under augusti har 201 542 användare besökt Adventure Box. Andelen återvändande användare fortsätter att öka och ligger nu på 24%. Samtidigt fortsätter kundanskaffingskostnaden att sjunka och ligger under augusti på 0,20 kr.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D-spel online.

Under augusti har Adventure Box sett en fortsatt ökning av andelen återvändande användare och ligger nu på 24%. Det kontinuerliga arbetet med att minska kundanskaffningskostnaden resulterade under augusti i en kostnad på endast 0,20 kr per användare. Samtidigt fortskrider utvecklingsarbetet med Multimakern enligt plan.

- Vi köper användare allt billigare per klick samtidigt som andelen återvändande användare ökar. Det är en dubbel kvalitetsstämpel på det vi gör och visar att vi blir ännu skickligare på kundanskaffning samtidigt som upplevelsen för användarna på plattformen blir bättre, säger Rickard Riblom, VD Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box augusti 2022 (juli inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare: 201 542 (205747)
 • Andel besökare från spelwebbsidor: 5% (4%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik: 0,20 kr (0,21 kr)
 • Antal återvändande användare: 48 462 (47 300)
 • Andel återvändande användare: 24% (23%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam: 3 591 (1 918)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam: 8 kr (4 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.