Press

ADVENTURE BOX: FORTSATT TILLVÄXT OCH REKORDLÅG KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD

Under april ökade antalet Adventure Box-besökare med 20% till 1 701 756. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 9% till 359 556. Kundanskaffningskostnaden minskade med 20% till 0,12 kr.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. En för dataspelsbranschen låg kundanskaffningskostnad kan uppnås genom att bolagets plattform är byggd så att webb-besökare kan spela direkt med ett klick, utan att ladda ner och installera något innan man spelar.

- Det är glädjande att vår starka tillväxt fortsätter, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box. Att vi dessutom lyckas sänka en redan unikt låg kundanskaffningskostnad med ytterligare 20% under april visar styrkan med vår "one-click-to-play"-teknologi.

Nyckeltal för Adventure Box april 2020

April månads nyckeltal nedan (mars inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 1 701 756 (1 417 762)

· Andel besökare från spelwebbsidor 5% (4%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 44% (52%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,12 kr (0,15 kr)

· Antal återvändande användare 359 556 (329 457)

· Antal visningar av reklam 819 929 (734 766)

· Intäkt per tusen reklamvisningar 26 kr (34 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,
chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien).

Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Presskontakt

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.