Press

ADVENTURE BOX: GRUNDEN FÖR EN FRAMTIDA FRAMGÅNGSSAGA ÄR LAGD

Adventure Box Technology AB har förvärvat danska Multiverse ApS med spelplattformen KoGaMa. Efter offentliggörandet av affären den 12 september beslutades att tills vidare stänga av den betalda marknadsföringen på Adventure Box spelplattform. Trots detta låg andelen besökare på 130 220 i september och kundanskaffningskostnaden stabilt på 0,20 kr. Andelen återvändande användare var, på grund av extraordinära händelser, ovanligt höga 51%. KoGaMa kommer så småningom att ersätta Adventure Box-plattformen.

Adventure Box Technology AB har förvärvat danska Multiverse ApS med spelplattformen KoGaMa. Det nya sammanslagna bolaget har påbörjat arbetet med det konkreta målet att öka både intäkter och antalet användare.

KoGaMa är en välutvecklad, intäktsbringande spelplattform som ligger några år längre fram än Adventure Box utvecklingsmässigt.  Jämfört med Adventure Box har KoGaMa, utan betald marknadsföring, 13-15 gånger fler besökare och dessutom en mycket större och mer aktiv användarcommunity.

Efter offentliggörandet av förvärvet den 12 september, beslutades att stänga av den betalda marknadsföringen på Adventure Box spelplattform. Detta fick till följd att antalet besökare under september minskade till 130 220. På grund av extraordinära händelser under månaden ökade antalet återvändande användare på plattformen till 51%. Bolagets kunskaper och processer om kundanskaffning tar vi nu med oss in i KoGaMa.

Eftersom KoGaMa så småningom kommer att ersätta Adventure Box-plattformen kommer denna månadsdata att vara den sista i sin nuvarande form. Vi avser dock att fortsätta hålla våra aktieägare informerade om utvecklingen.

- I och med sammangåendet med Multiverse har vi skapat möjligheter för kraftig tillväxt av användare och intäkter. Det är med stort förtroende jag lämnar över stafettpinnen till bolagets nye VD Michal Bendtsen. Michal har tydligt både en klar vision och vägen framåt, säger Rickard Riblom, avgående VD Adventure Box.

- Grunden för en framtida framgångssaga har nu lagts. Vi kommer att arbeta hårt för att se till att vi ligger i framkant av vår bransch. Vi ser tydliga möjligheter för hur vi ska växa både intjäning och användare och ser fram emot att återkomma med mer information till marknaden, säger Michal Bendtsen, tillträdande VD Adventure Box

Nyckeltal för Adventure Box september 2022 (augusti inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare: 130 220 (201 542)
 • Andel besökare från spelwebbsidor: 4% (5%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik: 0,20 kr (0,20 kr)
 • Antal återvändande användare: 65 834 (48 462)
 • Andel återvändande användare: 51% (24%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam: 2 705 (3 591)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam: 13 kr (8 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

 

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.