Press

ADVENTURE BOX: LÄGRE TILLVÄXTKOSTNADER OCH NYA FÖRBÄTTRINGAR

Under juli släppte bolaget flera förbättringar av produkten samtidigt som kundanskaffningskostnaderna sänktes med 47%.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Strategin att fokusera på att förbättra spelplattformen för att skapa en god förutsättning för att nå viral spridning ligger fast. Under de senaste månaderna har bolaget utvecklat en "multimaker" där det är möjligt för användare att skapa tillsammans, den testas nu i olika former. Internt är förväntningarna höga på vad de nya förbättringarna kommer innebära.

Under vintern 2020/2021 anställde bolaget flera nya utvecklare och anser sig nu ha hög produktivitet i utvecklingen. Under juli har bolaget utöver arbetet med den ännu ej släppta multimakern bland annat släppt en förbättrad version av shoppen, förenklade inloggningsmöjligheter med sociala media och medaljer som belöningar. Bolaget driver nu också tävlingar såsom månadens spel och veckans modell.

- Vi är ännu inte helt redo för att driva viral tillväxt men med de förändringar vi har gjort och nu gör är det mycket tydligt att vi är på rätt väg. Den övergripande strategin håller, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Kundandskaffningskostnaderna är nu exceptionellt låga vilket möjliggör en snabb tillväxt när bolaget anser att det är dags. Bolaget har efter en tillfällig ökning av kundanskaffningskostnaderna under juni (0,47 kr/användare) uppnått de lägsta kundanskaffningskostnaderna på 6 månader i juli (0,25kr/användare).

- Vår streamade lösning innebär att vi kan växa exceptionellt snabbt och till en mycket lägre kostnad än andra spelbolag. Vi är därmed bra positionerade för att skapa värde i bolaget, fortsätter Christopher.

Nyckeltal för Adventure Box juli 2021 (juni inom parentes):

Antal webbsidesbesökare 207 090 (200 688)

Andel besökare från spelwebbsidor 5% (8%)

Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,25kr (0,47 kr)

Antal återvändande användare 39 951 (46 664)

Andel återvändande användare 19% (23%)

Antal visningar av stillbildsreklam 3 879 (5 238)

Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3 kr (2 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).

Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.

Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.

Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.

Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.

Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

Tidigare redovisade bolaget andelen besökare genom köpt trafik ("paid search"). Detta google-mått refererar endast till trafik köpt via Googla Ads. Då en ökande andel av webbsidesbesökarna nu nås på andra, ibland betalda, sätt, där bolaget inte alltid kan mäta vilket initiativ som resulterat i att användaren kommer till webbplatsen, blir detta mått i allt högre grad irrelevant. Bolaget har därför beslutat sluta dela detta mått.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.