Press

ADVENTURE BOX: MULTIMAKER-FOKUS

Fokuserat arbete med utvecklingen av multimakern genererade goda preliminära testresultat i oktober. Utvecklingen av Multimakern går framåt med ett mer dedikerat fokus.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Adventure Box spelplattform har under oktober haft 201 169 besökare, varav 19% har varit återvändande. Under oktober har bolagets fokuserat betydligt mer än tidigare på den nya spelformen multimaker och hur plattformen fungerar för mobiltelefonanvändare. Multimakerns användarvänlighet och funktionalitet har testats med goda resultat varför arbetsplanen, eller roadmapen, nu justeras därefter.

- Vi har gjort om i företaget så att vi är betydligt mer leveransfokuserade. Målbilden internt är tydlig, vi ska leverera det som behövs för att rätt användare ska känna att produkten är bra, även på mobil. Utvecklingsarbete läggs på funktionalitet som har god potential att ge kraftig tillväxt, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under oktober 0,26 kr.

Nyckeltal för Adventure Box oktober 2021 (september inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare 201 169 (203 796)
 • Andel besökare från spelwebbsidor 3% (4%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,26 kr (0,25 kr)
 • Antal återvändande användare 38 070 (40 287)
 • Andel återvändande användare 19% (20%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam 3 148 (3 784)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3 kr (7 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.