Press

ADVENTURE BOX: MULTIMAKER ÖVERRASKAR IGEN - BOUNCE RATE PÅ LÅGA 8%

Under maj har 198 105 användare besökt Adventure Box. Nya mätningar under maj visar att avvisningsfrekvensen, "Bounce rate", för Multimaker är låg i jämförelse med snittet för andra företag i spelbranschen vilket är positivt, samtidigt som intäkterna från annonsvisningar mer än dubblerats jämfört med april.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Mätningar under maj visar fortsatt positiva resultat för Multimaker. Spelplattformen har en genomsnittlig avvisningsfrekvens, så kallad "bounce rate", på låga 8%. Snittet för de 100 största spelsajterna ligger enligt en ny studie gjord av webbanalysföretaget Similarweb på 34%. En låg "bounce rate" är positivt och innebär att innehållet på sajten är relevant för besökarna, som väljer att stanna kvar och spela mer.

- En "bounce rate" under 10% för Multimaker är goda nyheter, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box. Det är signifikant bättre än branschsnittet och visar att vi gör rätt som fortsätter fokuset på Multimaker. Nya användare som stannar kvar är en del i nyckeln till snabb för viral spridning. Samtidigt ser vi att vi har en fördubbling av reklamvisningsintäkterna jämfört med april, vilket är ett styrkebesked i sig, fortsätter han.

Adventure Box plattform har under maj haft 198 105 besökare. Medan företaget nu fokuserar på Multimakern samlar man in värdefulla data.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under maj 0,24 kr.

 

Nyckeltal för Adventure Box maj 2022 (april inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare 198 105 (199 420)
 • Andel besökare från spelwebbsidor 4% (4%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,24 kr (0,24 kr)
 • Antal återvändande användare 42 755 (40 969)
 • Andel återvändande användare 22% (21%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam 3 372 (3 001)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 10 kr (5 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

 

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.