Press

ADVENTURE BOX: SKAPARGEMENSKAP

Genomförda aktiviteter för att bygga gemenskap bland spelskaparna ökar deras engagemang. Den nya spelformen "multi-maker", där användarna samtidigt skapar spel tillsammans, som nu utvecklas, kommer ytterligare att stärka denna gemenskap.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Under juli lanserades nya tävlingar för användare som gillar att skapa spel. Tema-tävlingen "Challenge of the Month" och utmaningarna "Model of the Week" och "Game of the Week" har under augusti ökat engagemang och skaparlust hos både nya som återvändande spelskapare.

Att användargemenskapen växer syns på bolagets Discord-kanal, där ett ökande antal spelskapare delar tips och erfarenheter med varandra.

En populär spelkategori som många av våra bästa spelskapare fokuserar på just nu är parkour-spel, ett slags hinderbanor med olika svårighetsgrad. Dessa spel lockar tusentals spelare varje månad.

- Den sociala aspekten är mycket viktig. Det ser vi tydliga exempel på både i arbetet med vår befintliga produkt och i de tester vi gör med den nya Multi-makern, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box augusti 2021 (juli inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 206 329 (207 090)

· Andel besökare från spelwebbsidor 4% (5%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,26 kr (0,25 kr)

· Antal återvändande användare 34 680 (39 951)

· Andel återvändande användare 17% (19%)

· Antal visningar av stillbildsreklam 3 035 (3 879)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3 kr (3 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

· Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).

· Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.

· Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.

· Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 734 38 46 74 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.