Press

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq har idag, 27 november, godkänt Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Planerad första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 2 december 2019.

Adventure Box genomförde i somras en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde bolaget 19,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Adventure Box har idag 256 ägare.

Nasdaqs granskning av Adventure Box är nu slutförd och idag godkändes Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North.

Denna officiella noteringsceremonin kommer hållas 2 december 8:30-9:30 i Nasdaqs lokaler på Tullvaktsvägen 15 i Stockholm.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Ingen kapitalanskaffning görs i samband med noteringen. Senaste emissionskurs uppgick till SEK 7,6 justerat för splitt.

"Notering på Nasdaq First North är en viktig milstolpe för Adventure Box och det ger också bolaget en kvalitetsstämpel som kommer att vara gynnsam för den fortsatta utvecklingen nu när vi accelererar vår tillväxtfas och söker samarbetspartners globalt", säger Christopher Kingdon VD för Adventure Box.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som har upprättas med anledning av ansökan om notering. Bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Adventure Box hemsida, corp.adventurebox.com. Se https://corp.adventurebox.com/se/investerare/bolagsbeskrivning/

Rådgivare

FNCA Sweden AB är Certified Adviser och ABG Sundahl Collier är utsedd likviditetsgarant. Advokatbyrå Törngren Magnell har varit legal rådgivare i samband med noteringen.

Bolagsbeskrivningen i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Advisor, FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se)

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.