Press

ADVENTURE BOX VÄXER: +39% BESÖKARE PÅ EN MÅNAD

Jämfört med februari ökade antalet Adventure Box-besökare under mars med 39% till 1 417 762. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 41% till 329 457.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. En för spelbranschen låg kundanskaffningskostnad kan uppnås genom att bolagets plattform är byggd så att webb-besökare kan spela direkt med ett klick, utan att ladda ner och installera något innan man spelar.

- Att fortsätta öka så här mycket månad för månad är enbart möjligt i och med vår unikt låga kundanskaffningskostnad, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box. Streaming, dvs one-click-to-play, ger oss uppenbart stora fördelar jämfört med gamla tiders lösningar där besökare måste ladda ner och installera spelet innan de kan spela, fortsätter han.

Nyckeltal för Adventure Box mars 2020

Mars månads nyckeltal nedan (februari inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 1 417 762 (1 017 457)

· Andel besökare från spel-webbsidor 4% (6%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,15 kronor (0,21kr)

· Antal återvändande användare 329 457 (233 404)

· Antal visningar av reklam 734 766 (556 026)

· Intäkt per tusen reklamvisningar 34 kronor (37 kr)

I övrigt notera att p g a de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streaming-teknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom
ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 april 2020 kl.
8:32 CET.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.