Press

ANDELEN REGISTRERADE ANVÄNDARE ÖKAR TROTS MINSKAD ANNONSERING

Adventure Box har påbörjat en ny strategi fokuserad på att attrahera spelskapare som registrerar sig och skapar spel och har som en del i denna strategi avslutat marknadsföring mot andra kundsegment. Strategin har fallit väl ut och antalet nyregistrerade konton har ökat med 26% jämfört med oktober trots en total minskning av antalet webbsidesbesökare med 42%.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. På Adventure Box kan användare spela spel tillsammans och även skapa och dela spel med andra från hela världen.

Allt fler besökare på Adventure Box skapar nu ett konto på plattformen. Under november månad har 26% fler användare skapat konton jämfört med antalet nya skapade konton i oktober, detta samtidigt som antalet besökare, som ett resultat av att marknadsföringen begränsats, minskat med 42% till 822 532 webbsidesanvändare under november.

Användarintervjuer genomförs löpande i stor skala och lägger grunden för plattformens fortsatta utveckling. Fokus läggs på användartyper som överensstämmer med företagets strategiska inriktning.

Utvecklingsresurser läggs nu på användargränssnittsdesign, där alla kontaktytor med användarna utvärderas baserat på användarbeteende och data. Utvecklingen av spelmotorn fokuserar på "multiplayer", mer intelligent AI, och en roligare spelupplevelse.

- Med fokus på kundnärhet och produktexcellens arbetar vi för att uppnå en viral brytpunkt där Adventure Box snabbt sprids över världen, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box Technology AB (publ).

Nyckeltal för Adventure Box november 2020 (oktober inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 822 532 (1 428 552)

· Andel besökare från spelwebbsidor 4% (4%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 52% (25%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik kr 0,22 kr (0,14 kr)

· Antal återvändande användare 176 460 (357 012)

· Antal visningar av stillbildsreklam 249 441 (711 550)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 10 kr (13 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.