Press

ANVÄNDARNA LÄGGER VÄSENTLIGT MER TID PÅ ADVENTURE BOX

Den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen har nära fyrfaldigats.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Som tidigare nämnts fokuserar Adventure Box på att förbättra plattformen med fokus på bland annat spelskaparna, dvs de värdefulla användare som skapar och delar dataspel. Nya siffror visar att detta fungerar. Sedan strategin infördes, har exempelvis den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen bland de återvändande användare ökat med en faktor 3,5. Från 2:05 minuter i september till 7:24 minuter i mars (se graf nedan).

Se bifogad graf: Sessionstid för återvändande användare de senaste 6 månaderna

I gruppen spelskapare har bolaget också identifierat flera "super-spelskapare" som varit online på Adventure Box under mer än 50 av de senaste 60 dagarna. De är duktiga skapare av både spel och annat innehåll. Spelskaparnas spel lockar fler följare och drar in nya användare. Den mest aktive super-spelskaparen har skapat 232 spel som spelats av hundratusentals spelare. Den mest aktive spelaren i sin tur har vunnit över sina motspelare över 4 500 gånger. En annan kategori användare är de så kallade "Socializers", som gillar att kommunicera med andra användare. Vi har identifierat 272 "super-socializers", som genom sitt beteende drar in och behåller användare på vår plattform.

Trots Adventure Box mycket låga kundanskaffningskostnader väljer bolaget att inte driva tillväxt ännu. Bolaget bibehåller målet om ca 200 000 månatliga besökare allteftersom succesiva förbättringar görs på plattformen. Bland annat kan en enda Adventure Box spelserver idag hantera 5 000 - 10 000 samtidiga användare, en minskning av lasten med 1 000 - 2 000 gånger jämfört med vår första version.

- Den kraftigt ökade sessionstiden hos våra återkommande, lojala användare visar på en stadigt ökande kundnöjdhet med vår spelplattform. Nu arbetar våra medarbetare på att successivt göra plattformen ännu bättre, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box mars 2021 (februari inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 208 634 (209 974)

· Andel besökare från spelwebbsidor 9% (13%)

· Andel besökare genom köpt trafik[1] 50% (51%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,31 kr (0,34 kr)

· Antal återvändande användare 48 521 (55 257)

· Andel återvändande användare 23,3% (26,3%)

· Antal visningar av stillbildsreklam 16 807 (37 398)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 5 kr (4 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.