Press

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2018-31 DECEMBER 2019 (16 MÅNADER)

Adventure Box starka år 2019 inkluderade listning på Nasdaq, introduktion av stöd för mobiler, marknadskampanj med engelska Minecraft YouTubers, nya medarbetare, kraftig tillväxt av antalet användare och allt fler bevis på en fungerade reklammodell.

PERIODEN 1 SEPTEMBER 2018- 31 DECEMBER 2019 I SAMMANDRAG

 • Bolagets nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -10,1 MSEK, (-0,8 MSEK)
 • Resultat/aktie var -1,96 SEK (-0,70 SEK) Ej jämförbart pga split 1:5 under sommaren 2019
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -14,1 MSEK (-4,7 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,7 MSEK (0,2 MSEK)
 • Bolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 32,1 MSEK (16,3 MSEK)

KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -6,4 MSEK, (-4,4 MSEK)
 • Resultat/aktie var -0,70 SEK (-3,96 SEK). Ej jämförbart pga split 1:5 under sommaren 2019
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -6,6 MSEK (-2,8 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 10,7 MSEK (0,2 MSEK)
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 32,1 MSEK (16,3 MSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELA ÅRET

 • Under perioden har 7 nyemissioner genomförts vilka sammantaget inbringade knappt 25,9 MSEK i nytt eget kapital
 • Bolaget listades på Nasdaq First North Growth market den 2 december 2019
 • Inför listningen har en split på 1:5 genomförts, och antalet aktier efter genomförd uppdelning är 9 142 400
 • Bolaget har genomfört två fondemissioner, dels för att öka aktiekapitalet till över 500 TSEK inför listning av bolaget aktie på NASDAQ First North Stockholm, dels för att erhålla ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie
 • En marknadskampanj med engelska Minecraft YouTubers genomfördes under december. De spel de lyfte fram fick högst andel återkommande besökare.
 • Stöd för mobila enheter introducerades i månadsskiftet november-december 2019
 • Under hösten såg Bolaget en kraftig tillväxt i antalet användare och allt fler bevis på en fungerade reklammodell

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

 • Under januari har 821 519 besökare besökt www.adventurebox.com, varar 195 980 återvändande besökare
 • Den genomsnittliga kostnaden för köpt trafik var under januari 0,23 SEK per webbsidesbesökare
 • Reklambudskap visades 439 355 gånger under januari
 • Genomsnittlig intäkt per tusen reklamvisningar var under januari 40 SEK

KOMMENTAR FRÅN VD

Dataspelsbranschen intäkter är dubbelt så stora som filmens och åtta gånger större än musikens. Detta gör vårt bolags uppgift; att göra det enkelt och roligt att skapa, dela och spela dataspel, extra motiverande. Vi bryter ned den barriär som idag hindrar gemene man många från att utrycka sig med dataspelsskapande.

För att nå vår vision; att bli den globalt ledande delningsplattformen för konsumentskapade spel, tar vi hjälp av våra användare. Våra användares rekommendationer till vänner och bekanta att skapa, dela och spela gör vår tillväxt exponentiell.

Vi har lärt mycket från den kraftiga tillväxten i antalet användare under hösten. Eftersom vårt tjänst är online så kan vi mäta varje relevant aspekt av våra användares beteende. Något som är mycket tydligt är att de användare som publicerar och delar spel är de mest lojala av våra användare. Vi arbetar nu med en social plattform som kommer ytterligare underlätta och motivera samverkan och delande av spel. Vår agila utvecklingsmetod låter oss smidigt styra våra utvecklingsinvesteringar mot de områden som ger bästa uppmätta resultat.

Vi har haft ett mycket aktivt slut på 2019, med bl.a. listning på Nasdaq, marknadskampanj med engelska Minecraft YouTubers, introduktion av stöd för mobiler, nya medarbetare, kraftig tillväxt av antalet användare och allt fler bevis på en fungerade reklammodell.

Kraftig tillväxt av användare

Under perioden oktober till december 2019 så har antalet webbsidesbesökare ökat från 397 284 till 676 691. Antalet återvändande användare har ökat från 62 358 till 152 248. Vår genomsnittliga kostnad för köpt trafik (per webbsidesbesökare) var 0,27 kronor i oktober, 0,24 kronor i november och 0,27 kronor i december.

Listning på Nasdaq First North Growth Market

Vi listades på Nasdaq First North Growth Market den 2a december. Tillställningen firades som sig bör med cirka 40 inbjudna barn i åldrarna 8 till 15. Efter listningsceremonin fick våra gäster lyssna till Nasdaq när de förklarade vad börsen är och till oss när vi presenterade hur man gör egna spel med Adventure Box. Listningen gör det också enklare för oss att genomföra nyemissioner och förvärva bolag.

Mobilstöd

I månadsskiftet november/december öppnande vi för användande av Adventure Box från mobiler ("smartphones"). I dagsläget stödjer vi spelande av Adventure Box-spel på mobiler. Spelskapande Att bygga spel erbjuds ännu än så länge endast på persondator.

Lansering med Minecraft YouTubers

I december genomförde vi vår första marknadsföringskampanj med Minecraft YouTubers. Detta tillsammans med vår nya engelska samarbetspartner Fourth Floor Creative. Minecraft YouTubers är idoler och förebilder. Att de rekommenderar Adventure Box till sina följare stärker vårt varumärke. De spel de lyfte fram fick högst andel återkommande besökare. Vi kommer under året successivt arbeta med större namn inom detta segment. Att låta Minecraft YouTubers sälja kopior av sina populära spelvärldar via Adventure Box kommer bli en viktig inkomstkälla.

Reklammodellen bevisas

Oktober November December
Antal visade reklambudskap 163 030 354 222 446 807
Totala reklamintäkter (SEK) 17 305 24 336 25 898
Intäkter per 1000 visade reklambudskap (SEK) 106 68 58


Vi är trygga i att vi kommer uppnå en ökning i reklamintäkter genom att byta från stillbildsreklam (banderoller, eng. "banners") till videoreklam samt genom produktförbättringar som gör att vi behåller besökare en längre tid så att de ser fler reklambudskap.

Stärkt organisation och produkt

Under hösten har vi fokuserat mycket på att stärka vår utvecklingsorganisation så att vi snabbare kan förbättra vår produkt. Utöver att stärka våra utvecklings- och leveransprocesser så har vi sedan sommaren rekryterat en utvecklingschef, en användargränssnittexpert, en programmerare och en designer.

Vid årets slut 2019 bestod vår organisation av 9 heltidsanställda, 3 heltidskonsulter och 4 deltidskonsulter. Av dessa heltidspersoner arbetar 9 på vårt Stockholmskontor och övriga i Paris, Sevilla och på Malta. Sedan årsskiftet har vi rekryterat ytterligare en programmerare i Indien och vi arbetar nu med att ordna arbetsvisum åt ytterligare två programmerare.

Kassa

Bolagets intäkter är ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Likviditeten är 10,7 MSEK. T.o.m. 31 mars kan optioner lösas för upp till 1 306 875 aktier á 10 SEK och totalt 13 068 750 SEK. T.o.m 31 maj kan optioner lösas till 47 340 aktier á 9,40 SEK och totalt 444 996 SEK.

Vi är stolta över vårt framgångsrika år 2019. Speciellt är vi nöjda med hur starkt vi kunde avslutat året, uppfyllandes alla de utfästelser vi gjorde till investerare sommaren 2019. Nu vi ser vi med stor tillförsikt fram mot ett oerhört spännande år 2020.

Christopher Kingdon, VD Adventure Box Technology AB (publ)

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 februari 2020 kl 8:00 CET.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns även här:
https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.