Press

DECEMBER: ÖKAT ANVÄNDARENGAGEMANG MED FÄRRE ANVÄNDARE

Användarstudier och därpå genomförda produktförbättringar har resulterat i bättre användarbeteende, ökad tid spenderad på webbplatsen och fler återvändande användare.

Adventure Box, den ledande sociala molnspelplattformen för användarskapat innehåll, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela online.

Under hösten har bolaget fortsatt sina studier av användarnas beteende. För att öka användarengagemanget har bolaget förbättrat plattformen; fördröjningar ("lag") har minskats, användargränssnittet har uppdaterats och man har integrerat Adventure Box med gamer-tjänsten Discord. Det uppdaterade användargränssnittet gör det också enklare att skapa och spela. Sådana förbättringar leder till bättre användarbeteende, inklusive ökad tid som användare tillbringar på plattformen samt fler återvändande användare.

Andelen återvändande användare ökade från 21% i november till 25% i december. Den genomsnittliga tiden som alla besökare tillbringade på Adventure Box per besök ökade med 80% från 1 minut och 25 sekunder i november till 3 minuter och 11 sekunder i december. Den genomsnittliga tiden på webbplatsen för inloggade användare ökade med 11% från 22 minuter och 3 sekunder i november till 24 minuter och 31 sekunder i december.

Månatliga aktiva användare (MAU) faller tillbaka på grund av företagets beslut att begränsa marknadsföring medan de arbetar för att förbättra plattformens organiska tillväxtprestanda. Månadsaktiva användare (MAU) var 822 532 i november och 231 062 i december.

- Genom att fokusera på våra kärnanvändare och genom att skapa en rolig, kreativ och social plattform för dem kommer vi att uppnå viral spridning, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box december 2020 (november inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 231 062 (822 532)

· Andel besökare från spelwebbsidor 9% (4%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 63% (52%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik kr 0,28 kr (0,22 kr)

· Antal återvändande användare 58 683 (176 460)

· Antal visningar av stillbildsreklam 31 587 (249 441)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3 kr (13 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Denna information är sådan information som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 januari 2021 kl. 17:35 CET.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.