Press

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023

Under kvartalet har betydande förbättringar implementerats på bolagets spelplattform KoGaMa, både vad gäller användarnas kreativa möjligheter samt säkerheten i plattformens övergripande system. Implementeringen av premierade annonser i spelen fortsätter för att förhöja spelupplevelse och förstärka bolagets intäktsström.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 346 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -4 487 tkr (-2 977 tkr) eller -0,15 SEK (-0,20 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -3 901 tkr (-6 174 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7 226 tkr (23 116 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 055 tkr (28 990 tkr).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

mb@kogama.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.