Press

ERFAREN VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2021

Styrelseakademins grundare, och sextonde störste ägare i Adventure Box, Öjvind Norberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med tredje största ägaren Lorang Andreassen och elfte störste ägaren Jonas Nordström.

- Ett framgångsrikt bolagsbyggande bygger på att man rekryterar och aktivt stöttar en bolagsstyrelse som driver fram den målbild som ägarna och styrelsen enats om. Detta åstadkommer man primärt genom att ägna tid och skärpa vid tillsättandet av en valberedning som tar uppdraget på verkligt allvar och det driver nu Adventure Box, framhåller Öjvind Norberg.

I enlighet med 2020 års årsstämmas beslut skall Adventure Box Technology AB (publ) valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per den 30 september, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Aktiva i styrelsen eller bolagets ledning kan inte vara med i valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Adventure Box Technology AB (publ) har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

· Öjvind Norberg, representerar störste ägaren Christopher Kingdon

· Jonas Nordström, representerar näst störste ägaren Cléo Hayes-McCoy

· Lorang Andreassen, representerar tredje störste ägaren Lorang Andreassen


Styrelsens ordförande Örjan Frid är adjungerad till valberedningen.

Öjvind Norberg, Uppsala Universitet och IHM, har erfarenhet från arbete i ca 80 styrelser. Han har grundat styrelseakademin, föreläst vid flera framträdande svenska lärosäten och ses allmänt som en nestor inom svensk styrelseverksamhet.

Jonas Nordström, MSc Linköpings Universitet, har mångårig erfarenhet av marknadsföring från Ericsson och Adventure Box.

Lorang Andreassen, har studerat marknadsföring vid Berghs och är en erfaren entreprenör, speciellt inom gaming. Han har varit en av de större ägarna i Cherry och är var tidigare styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ).

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till jonas@adventurebox.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.