Press

FOKUS GER FÄRRE BESÖKARE

Adventure Box sedan tidigare kommunicerade marknadsföringsstrategi, att fokusera på de användare som skapar och delar innehåll resulterar, som väntat, i initialt färre användare. 1-6 dec sjunker antalet webbsidesbesökare med 67% jämfört med 1-6 november.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. Sedan Adventure Box i september genomfört en nyemission har bolaget såsom tidigare meddelats fokuserat sin marknadsföringsstrategi mot de användare som skapar och delar innehåll på plattformen.

1-6 december besöktes Adventure Box webbsida av 62 980 unika besökare. En minskning med 67% jämfört med 1-6 november.

Andelen återvändande besökare var under november 21% för att under perioden 1-6 december öka till 26%.

Under november ökade antalet nyregistrerade konton med 26% jämfört med oktober trots en total minskning av antalet webbsidesbesökare med 42%. Detta innebär att andelen av webbsidesbesökarna som skapar konton från oktober till november ökat med 119%. Denna ökning har fortsatt under perioden 1-6 december med en ytterligare ökning om 61,8% jämfört med november.

"Marknadspositionen som den globalt ledande delningsplattformen for konsumentskapade dataspel kan vi endast ta med stark organisk tillväxt. Vår fokus ligger nu helt på att skapa rätt förutsättningar för denna tillväxt. Detta gör vi genom att optimera användarupplevelsen för de användare som skapar och delar innehåll. Att en större andel av nya besökare skapar konton och att andelen återvändande användare ökar är goda tecken.", säger Christopher Kingdon, VD på Adventure Box.

Denna information är sådan information som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 15:29 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.