Press

INTÄKTSFOKUS. ADVENTURE BOX PRIORITERAR, AMBITIONEN ÄR 1.5 BUSD INOM 5 TILL 7 ÅR.

Efter att ha uppnått kundförvärvskostnader mer än 100 gånger lägre än de för mobilappinstallationer har Adventure Box Technology AB (publ) visat att de kan växa snabbt och billigt. När företaget nu går in i intäktsgenereringsfasen skiftar det fokus till användare som förväntas generera högre intäkter. Då besökare som inte förväntas genera intäkter väljs bort räknar man med initial betydligt färre besökare.

Sedan hösten 2019 har antalet Adventure Box-besökare ökat med över 5000%, från 36 196 besökare augusti 2019 till 2 112 754 maj 2020.

- Under den första utvidgningsfasen har vi lyckats locka besökare till rekordlåga kostnader, över 100 gånger lägre än de för mobilappinstallationer. När vi nu går in i intäktsgenereringsfasen, byter vi fokus till de användare som kommer generera högst intäkter, återvändande användare och användare som publicerar innehåll, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Adventure Box registrerar användarbeteenden för att avgöra vad olika användare uppskattar och hur olika användartyper bäst förvärvas. Den enorma mängd data som våra miljontals besökare genererat ligger nu till grund för vår marknadsföringsstrategi.

- Genom att byta fokus till användare med högt värde, återvändande användare och användare som publicerar innehåll lägger vi grunden för viral tillväxt. Det är bara genom viralitet som vi når målet att bli den dominerande sociala plattformen för spel. Vår ambition är att nå en årlig genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) om 5 USD och 300 miljoner månatliga aktiva användare (MAU) inom 5 till 7 år, fortsätter Christopher Kingdon.

Se videopresentation https://corp.adventurebox.com/se/investerare/presentationer/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,
chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien).

Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.