Press

KRAFTIG TILLVÄXT: +48% BESÖKARE OCH +110% REGISTRERADE ANVÄNDARE

Både antalet Adventure Box-besökare och antalet registrerade användare ökar kraftigt. Antalet nya registrerade användare stiger i september med 110% jämfört med augusti. Samtidigt stiger antalet besökare med 48%. Den mycket låga kundanskaffningskostnaden bibehålls.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. Bolaget ökar antalet nya registrerade användare med 110% jämfört med augusti. Registrerade användare är mer aktiva och lojala, och delar i högre grad innehåll vilket driver organisk, viral, tillväxt. Också totala antalet besökare ökar under månaden; under september besöks Adventure Box av 1 927 074 besökare, 48% fler än under augusti.

- Utvecklingen är mycket positiv. Från augusti 2019 till maj 2020 växte vi antalet besökare med över 5700%. Sedan vi i juni justerade vår marknadsföringsstrategi från lärande till fokus på de mest värdefulla användarna, de som vi förväntar i högre grad skall generera intäkter och/eller driva på vår organiska, virala tillväxt, ser vi nu en ännu högre tillväxttakt. Med en ökande andel användare som registrerar konton vinner vi också fler lojala användare, säger VD Christopher Kingdon.

Nyckeltal för Adventure Box september 2020

September månads nyckeltal nedan (augusti inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 1 927 074 (1 300 533)

· Andel besökare från spelwebbsidor 3% (3%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 28% (46%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,15 kr (0,15 kr)

· Antal återvändande användare 441 885 (308 719)

· Antal visningar av stillbildsreklam 606 764 (330 853)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 12 kr (12 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.