Press

NYA STRATEGIN LEVERERAR - ANTALET REGISTRERADE ANVÄNDARE ÖKAR MED 67%

Trots att Adventure Box Technology väljer att kraftigt minska antalet nya besökare (-21%) ökar antalet användare som skapar ett konto med 67% under juli. Den nya strategin innebär ett hårt fokus på "rätt och potentiellt lönsamma" användare enligt VD Christopher Kingdon

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. Då bolaget sedan mitten av juni skiftat från en första tillväxtfas till fokus riktad mot intäktsgenerering och viral, organisk tillväxt har bolaget ändrat sin kundanskaffningsstrategi från att nå prisvärda användare att mäta användarbeteende på till att nå användare som i högre utsträckning kommer generera intäkter och driva viral, organisk tillväxt.

- Att fler användare väljer att registrera konton är ett resultat av den ökade aktiveringen och användarlojaliteten, säger VD Christopher Kingdon.

Företaget har tidigare visat att det kan växa snabbt och till mycket låg kostnad genom att utnyttja fördelarna med att användare kan spela och skapa spel på plattformen utan att ladda ned eller installera något på sin dator. Juli månads kundanskaffningskostnad var ca 0,19 kr/besökare, vilket är betydligt lägre än branschens genomsnitt på några tiotal kronor per installerat spel. Den något högre kundanskaffningskostnaden under juli beror på det ändrade kundfokus som den nya strategin innebär. Under juli kommer intäkterna ännu enbart från reklammodellerna. Preliminärt verkar den nya videoreklamleverantören CPMStar leverera värdefulla reklamvisningar för bolaget.

- Videoreklammodellen trimmas ännu så tidiga siffror är inte helt pålitliga. Preliminärt har vi nått 18,32 USD per 1000 videoreklamvisningar (eCPM) i USA, vilket är långt över vår målbild, fortsätter Christopher.

Nyckeltal för Adventure Box juli 2020

Juli månads nyckeltal nedan (juni inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 899 636 (1 144 703)

· Andel besökare från spelwebbsidor 6,5% (8,4%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 53% (37%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,19 kr (0,12 kr)

· Antal återvändande användare 199 691 (256 273)

· Antal visningar av stillbildsreklam 208 130 (647 153)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 23 kr (22 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.