Press

ÖKNING AV ANDELEN ICKE-KÖPT TRAFIK

Andelen användare som kommer till Adventure Box spelplattform via sociala medier har ökat med 624% de senaste sex månaderna. Under samma period har andelen som kommer organiskt stigit med 385%.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

De senaste sex månaderna har andelen besökare till plattformen från sociala medier som Instagram, Twitter och Facebook ökat med 624%. Dessutom ses en ökning på 385% av andelen besökare som kommer organiskt, det vill säga genom att själva söka på nätet.

Spelskaparna, den viktigaste användarmålgruppen, står i fokus när Adventure Box succesivt förbättrar spelplattformen. Ny funktionalitet testas och förbättras i samarbete med utvalda "super-spelskapare". Ett dedikerat utvecklarteam rättar löpande de viktigaste buggarna, samtidigt som andra utvecklarteam tar fram ny spännande spelfunktionalitet.

Vår mest produktiva "super-spelskapare" har under april publicerat 17 nya spel. Dessa spelskapare börjar nu i större utsträckning använda de sociala funktionerna för att nå ut med sina spel, vilket driver på spridandet av Adventure Box.

Bolaget bibehåller, som tidigare kommunicerats, målet om ca 200 000 månatliga besökare medan arbetet med att förbättra plattformen fortskrider.

- Ökningen av andelen besökare från sociala medier och organisk trafik pekar i riktning mot den virala spridning vi vill uppnå, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box april 2021 (mars inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 213 230 (208 634)

· Andel besökare från spelwebbsidor 7% (9%)

· Andel besökare genom köpt trafik[1] 66% (50%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,31 kr (0,31 kr)

· Antal återvändande användare 44 430 (48 521)

· Andel återvändande användare 21% (23%)

· Antal visningar av stillbildsreklam 6 121 (16 807)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 4 kr (5 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.