Press

STABILT ANVÄNDARINTRESSE EFTER ÄNDRAT STRATEGIFOKUS

I linje med förväntningarna från den nya strategin fokuserad på organisk tillväxt, visar oktober på endast en mindre minskning av det totala antalet användare. Detta trots, sedan andra halvan av oktober, kraftigt minskad marknadsföring.

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel.

Som tidigare kommunicerats har bolaget ytterligare smalnat av fokus mot de användare som utvecklar och delar spel på plattformen. Enligt bolagets beräkningar skall denna avsmalning av målgruppen framöver leda till en ytterligare höjd, viral, tillväxttakt.

- Utvecklingen är helt i linje med våra förväntningar säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box Technology AB (publ).

Nyckeltal för Adventure Box oktober 2020

Oktober månads nyckeltal nedan (september inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 1 428 552 (1 927 074)

· Andel besökare från spelwebbsidor 4% (3%)

· Andel besökare köpt trafik[1] 25% (28%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,14 kr (0,15 kr)

· Antal återvändande användare 357 012 (441 885)

· Antal visningar av stillbildsreklam 711 550 (606 764)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 13 kr (12 kr)

I övrigt notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.