Press

STYRELSELEDAMOT AVGÅR PÅ EGEN BEGÄRAN

Christine Rankin har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Adventure Boxs styrelse

Christine Rankin som varit styrelseledamot i Adventure box Technology AB (publ) sedan 2018, har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen. Bakgrunden är att Christine åtagit sig andra uppdrag vilka föranleder intressekonflikt. Christine avser lämna Adventure Box styrelse med omedelbar verkan.

"Vi är tacksamma för Christines förtjänstfulla arbete under flera år som ledamot i styrelsen samt önskar henne all välgång framöver." kommenterar Örjan Frid, styrelseordförande för Adventure Box.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.